Mark Frerker

Miriam van der Smissen

Voorzitter

Ik ben Miriam van der Smissen; ik ben 57 jaar en woon zo’n 17 jaar met heel veel plezier in Woensel-West in Eindhoven. Wonen in een stad is dynamisch; allerlei voorzieningen dichtbij en een mooi cultureel aanbod. Ik werk in Zuid-Holland in de Krimpenerwaard, een prachtig polderlandschap. Daar ben ik werkzaam als bestuurder van een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs. Een fikse afstand tussen Eindhoven en mijn werkgebied maar die afstand maakt het makkelijk om daadwerkelijk afstand te kunnen nemen van het werk; bovendien is de tijd waarin ik naar en van mijn werk rijd mijn denktijd. Ik ben nu zo’n 5 jaar lid van GroenLinks. Daarvoor was ik politiek wel geëngageerd maar geen lid van een politieke partij. In een tijd waarin de belangstelling voor de politiek bij veel mensen afneemt, vond ik het belangrijk om actief lid te worden van GroenLinks en op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de politieke belangstelling in Eindhoven. Het bestuur van GroenLinks Eindhoven is daar een prima plek voor. De wijk waar ik woon, Woensel-West, is voor mij het mooiste plekje van Eindhoven. Een wijk waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, achtergrond, religie, geaardheid of etniciteit. Een wijk waar we dingen met elkaar doen en ook met elkaar er hard aan werken om de wijk voor iedereen een plezierige plek om te leven te laten zijn.