GroenLinks zoekt jou als raadslid! Bepaal de toekomst van je woonplaats!

GroenLinks groeit nog elke dag. In leden en in sympathisanten. GroenLinks Regio Eindhoven zet in op een goed resultaat bij de gemeenteraadsverkiezing na onze succesvolle landelijke verkiezing. Daarbij zijn toegewijde raadsleden van groot belang en daarom zoeken wij jou! Lijkt het je wat om de toekomst van jouw woonplaats mede te bepalen, om een steentje bij te dragen aan een eerlijkere en duurzamere leefomgeving voor iedereen, overweeg dan eens om raads- of commissielid te worden.

Half juli sluit de deadline voor de aanmeldingen voor de gemeenten Eindhoven en Waalre. Na aanmelden zullen er gesprekken plaatsvinden en bieden we jou de mogelijkheid om via andere wegen kennis te maken met GroenLinks. Via meelopen met de huidige fractie, het bijwonen van ledenvergaderingen, het voeren van campagne en natuurlijk het reflecteren en netwerken tijdens de borrels. Twijfel je om je aan te melden,neem dan eens contact op met de scoutingscommissie (Hans van Zijl h.vanzijl@eindhoven.nl.) of een van de raadsleden. Ze staan je graag te woord om je bij al je twijfels meer duiding te verschaffen.

Momenteel zitten er vier raadsleden van GroenLinks in de Eindhovense gemeenteraad en een raadslid van GroenLinks in de Waalrese gemeenteraad. Bij de landelijle verkieizngen werden we ook in Eindhoven de grootste partij op links en haalden we ook veel stemmen in Waalre. Laten we dat volgend jaar ook voor elkaar krijgen!  Zie je het wel zitten om betrokken te worden, maar niet meteen om de raad in te gaan, overweeg dan ook eens om commissielid te worden of wat lager op de lijst te staan om je steun voor de partij uit te spreken.

Misschien heb je meegedaan aan de raadslidmaatschapscursus met onze huidige raadsleden of je hebt je anderszins georiënteerd op het raadswerk. Schroom niet om een brief met je motivatie, vergezeld van je CV, het ingevulde plaatsingsformulier, de ingevulde integriteitsverklaring en het ingevulde bewilligingsformulier voor 16 juli 2017 te mailen naar kandidatencommissie@groenlinkseindhoven.nl.

Het plaatsingsformulier, de integriteitsverklaring en het bewilligingsformulier zijn hieronder aan te vinden. De kandidatencommissie zal je vervolgens uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden in de periode 15 juli en 30 september. Geef daarom op het plaatsingsformulier ook aan of je in die periode op vakantie bent. We hopen je heel graag te verwelkomen voor een oriënterend gesprek!

Hartelijke groet,

Voorzitter kandidatencommissie

Wiep Folkerts   

(schroom niet om te bellen met vragen: 0612204545)