Het ‘gedrocht’ van de coffeeshopproef

GroenLinks is voor het decriminaliseren van cannabis. En daarmee ook voor het legaliseren van wat nu nog het achterdeurbeleid van coffeeshops is. De landelijk proef had hiervoor een belangrijke mijlpaal kunnen zijn. Maar helaas, met deze proef gaat dat nooit lukken. We hopen dat er op landelijk niveau geluisterd gaat worden naar de mensen over wie het gaat: de coffeeshophouders.

Laten we beginnen met onze conclusie: het ontwerp van de proef voor legalisering van wietteelt is een gedrocht geworden. Een experiment dat waarschijnlijk gedoemd is om vast te lopen of dat hooguit vage resultaten zal opleveren. Het zal in ieder geval geen constructief middel zijn om de toevoer van wiet goed, en tevens juridisch correct te regelen. We willen hier niet opnieuw ingaan op alle bezwaren en nadelen; die punten worden genoemd in de brief van de burgemeester en de vereniging van coffeeshops

Volgens GroenLinks is het verkeerd om onze burgemeester op het matje te roepen omdat hij een raadsbesluit niet klakkeloos uitvoert. Onze burgemeester wil de veiligheid in onze stad versterken. Net zoals de coffeeshophouders hun zaken op zo’n manier willen runnen dat zowel de voor als de achterdeur het daglicht kan verdragen. De stekker is er wat ons betreft dus met recht uit het plan getrokken, maar hoe gaan we nu verder?

Tijdens de gesprekken met de vertegenwoordigers van de coffeeshops zijn de afgelopen jaren steeds voorstellen genoemd hoe een concept voor legale wietteelt er dan wél uit kan zien. Hier gaat het volgens ons dan ook vooral om. We moeten diegenen nauw bij een proef betrekken die door ervaring en kennis een waardevolle, constructieve bijdrage kunnen leveren aan de oplossing: de coffeeshophouders zelf. We moeten dus plannen maken die uitgaan van de coffeeshops zodat ze tijdens de proef en bij een positief – maar ook een negatief – resultaat hun zaak kunnen continueren.

GroenLinks Eindhoven is ervan overtuigd dat we samen met de coffeeshophouders en op basis van de plannen die de burgemeester op dit moment aan het uitwerken is de juiste weg kunnen kiezen voor een goede proef. Daar willen wij als GroenLinks met alle liefde en plezier aan meedenken. Wij vinden echter wel dat er in Den Haag andere keuzes moeten worden gemaakt zodat een proef alsnog een kans van slagen heeft. Dat schept een bijzondere verplichting voor D66, VVD en CDA want deze partijen zijn onderdeel van de coalitie in Den Haag die het plan voor de huidige proef heeft gemaakt. Een landelijke proef voor legale wietteelt dient allereerst op landelijk niveau vastgesteld te worden, maar dan wel met een goede basis.