Rik Thijs
Rik Thijs

Rik Thijs: ,,Financieel gat Eindhoven niet alleen met geld uit sociaal domein opvullen”

Tijdens de laatste vergaderdag van het politieke jaar 2016-2017 in de gemeenteraad van Eindhoven heeft GroenLinks Eindhoven ingezet op een strakkere financiële controle door de raad en benadrukt dat het verantwoord omgaan met maatschappelijk geld een gezamenlijke taak van iedereen is.

,,De gemeenteraad, het college, ambtenaren en zeker ook de zorgaanbieders”, benadrukt GroenLinks-fractievoorzitter Rik Thijs. ,,Misschien hebben we te veel vertrouwen gehad in dat iedereen meeging in de visie van WIJeindhoven. Een zeer sterke volumegroei, hoger dan verwachte tarieven en laattijdig ingediende facturen roepen vragen op of er misschien geen vraag is gecreëerd. Gelukkig zien we nu al een daadkrachtig optreden van het college.”

Rik noemt het voorbeeld van het aannemen van de contractmanagers, het doorlichten van de honderden aanbieders, het verbeteren van de informatievoorziening, de afspraken met externe verwijzers en het instellen van de steunwijze voor de generalisten. ,,Er ligt een grote uitdaging voor ons allen en voor GroenLinks is het van groot belang dat het financiële gat niet louter uit de begroting van het sociaal domein wordt gehaald gelet op al eerder ingeboekte bezuinigingen in dat domein. Een stad als Eindhoven zou vanuit het Rijk meer middelen moeten krijgen dan nu het geval is en ook een ophoging van het OZB-belasting moet serieus overwogen worden. Er zijn geen heilige huisjes meer.”

Het is voor GroenLinks Eindhoven belangrijk dat een duurzame stad van sociale cohesie en onderlinge solidariteit prioritair blijft. Rik: ,,Een strakke financiële controle en sturing door de raad is onderdeel van de toekomstige strategie. Onze fractie heeft dan ook de aangenomen motie gesteund net als de voltallige raad dat de gemeenteraad driewekelijkse wordt geïnformeerd over de voortgang zodat er beter gecontroleerd kan worden, waardoor problemen tijdig worden gesignaleerd en waar nodig bijgestuurd kunnen worden.”

Bezuinigingen in de komende jaren zijn onontbeerlijk en GroenLinks zal daarin ook zijn verantwoordelijkheid nemen, maar een stad van verschillende snelheden is daarin van groot belang, want onze stad is meer dan Brainport. Rik: ,,Naast Brainport zijn we ook een Heartport, waar empathie en verbondenheid centraal moeten staan.”