Saskia Lammers: 'Samen de schouders eronder, om de financiële verbouwing tot een goed einde te brengen.'

Op 3 juli, tijdens de laatste vergadering van het politieke jaar 2017-2018 in de gemeenteraad van Eindhoven, bespraken de raadsleden de jaarrekening over 2017. GroenLinks roept op samen de schouders eronder te zetten om de qua financiën opgestarte verbouwing tot een goed einde te brengen zonder dat de winkel op slot gaat.

 

Lees hieronder de bijdrage van vice-fractievoorzitter, Saskia Lammers.

Dank u wel, voorzitter,

“We moeten even praten, maar dan wel met zijn allen.” Zo begon het muziektheaterstuk De Wereldvergadering van Orkater die ik vorige week op Oerol zag. Het ging over een verwoede poging om in een globaliserende wereld, ook de hele wereld democratisch met elkaar de richting te laten bepalen. Alle 7,6 miljard mensen waren uitgenodigd. En wel op Terschelling, dat past precies, hadden ze uitgerekend. Het was natuurlijk een onmogelijkheid om alleen al de agenda op te stellen. Moest het over de smeltende ijskappen gaan, de plastic-soep, de macht van Trump en Poetin, de kwaliteit van het onderwijs of de ver te zoeken inclusiviteit van de samenleving? Prioriteiten stellen onmogelijk, dus dan maar gewoon beginnen. Eén betoog had wat parallellen met de onze. Het ging over een onderneemster, wiens winkel vastliep, niet meer aansloot bij de tijd van nu. De hele boel moest worden verbouwd wilden ze een beetje uit kunnen gaan van een duurzame toekomst. Maar hoe doe je dat eigenlijk, verbouwen, als ondertussen de winkel gewoon open blijft, anders komt er te weinig geld in het laadje? En geldt hetzelfde niet voor de wereld. Moeten we, willen we de wereld veranderen, niet heel even pas op de plaats maken, dan gaat het vast sneller? Eerst even praten, reflecteren, en dan pas door?

Voor GroenLinks is dit vergelijkbaar met hoe we met de jaarstukken omgaan. Alles draait gewoon door, we zitten al halverwege 2018, en toch proberen we rustig te reflecteren op 2017. Kunnen we dan de kern wel raken, zodat we de juiste nieuwe lijnen voor 2019 gaan uitzetten? En doen we zaken niet dubbel, vandaag en vorige week? Is het misschien een idee om op de meningsvormende avond meer diepgang per onderwerp op te zoeken? En in de raad de integrale conclusies daaruit te behandelen. Misschien is dat ook wel uitnodigender naar de stad. Maak je geen zorgen we nodigen niet de hele wereld uit, maar zouden we vorige week bijvoorbeeld inwoners, initiatieven en specialisten hebben kunnen uitnodigen om samen te reflecteren op het jaar. Misschien iets om eens over door te praten in de raadswerkgroep Nieuwe Werkwijze.

We willen nu in ieder geval niet alles herhalen wat we vorige week gezegd hebben. GroenLinks is blij met de gedane toezeggingen:
 

  1. De raad wordt beter in positie geplaatst als het gaat om het sturen op de tussentijdse begrotingswijzigingen, en het controleren daarvan bij de jaarrekening.
  2. Het college garandeert ons dat de organisatie zich meer gaat focussen op de grote maatschappelijke opgaven, zodat er minder vaak bijgeplust hoeft te worden op aantal fte/externe inhuur, behalve als er een verdieneffect is.
  3. Als het college verder ingewerkt is, discussiëren we over de ketensamenwerking bij participatie. Waarom de keuze voor het particpatiebedrijf bij mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt in plaats van een oplossing te realiseren in de sociale basis?
  4. We worden in het najaar bijgepraat over ons handhavingsbeleid en de rechtswaarborgen daarin voor bijstandsgerechtigden, met uitleg van Galop en het wel/niet inzetten van het systeem SyRi.
  5. We worden in het najaar bijgepraat over het rapport de Waarde van Cultuur en de daaruit komende input voor ons lokale, Brabantstad en nationale cultuur- en atelier/makersbeleid.
  6. Ook zijn we blij met de voortvarende reactie die we ontvingen op het opnemen van indicatoren op de klimaatbegroting, en het stevig inzetten op de energietransitie. Als bonus werd ingegaan op de mogelijkheden van windenergie, aardgasvrije wijken, en meer groen in versteende wijken. Zo dadelijk komen we terug op  de verschillende amendementen en moties van iedereen.

Afgelopen jaar zijn we qua financiën al flink met de verbouwing bezig geweest, zonder dat de winkel op slot is gedaan. Het maatregelenpakket is ingezet, en ook zijn er net additionele maatregelen besproken. Laten we samen de schouders eronder zetten om het tot een goed einde te brengen. En ja… we kunnen vandaag over de hele wereld vergaderen, maar laten we het hier maar bij houden.