📚Tijdens de leergang leer je de lokale politiek en jouw partij beter kennen. Je krijgt meer zicht op wat je kwaliteiten zijn en op welke manier je deze zou kunnen inzetten binnen de partij. Het Talententraject bestaat uit drie bijeenkomsten, verspreid over twee maanden. Het programma wordt verzorgd door lokale GroenLinks politici en bestuurders. Vanwege de beperkingen door het coronavirus, is het programma volledig online.

Deze leergang is voor deelnemers uit alle gemeenten van onze afdeling: Eindhoven, Veldhoven, Best, Son en Breugel, Oirschot, Waalre, Valkenswaard, Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel de Mierden.

🗓Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

DAG 1: 24 maart: 'Kennismaken met GroenLinks en haar waarden'
Tijd: 19:30-22:00

 • ​Introductie (doel en programma)
 • De uitgangspunten van GroenLinks
 • De structuur en werking van de partij

DAG 1: 6 april: 'GroenLinks in de gemeente'
Tijd: 17:00:-18:30

 • Gasten van de raad
  • Waar gaat de gemeente over?
  • Hoe werkt de gemeenteraad?
 • Digitaal bijwonen raadsvergadering (vanaf 19:00, op eigen gelegenheid)

Dag 3, 1 mei: ‘Oefenen in de politieke arena’
Tijd: 10:00-13:00 

 • Politieke vaardigheden
 • Standpunt bepalen
 • Debatteren
 • Resultaten boeken
 • Wat zijn de vervolgmogelijkheden?

Na afloop krijgt iedere deelnemer een persoonlijk telefoongesprek om te reflecteren op ambitie en competenties. Welke rol binnen de partij past bij jou?

GroenLinks wil een inclusieve en diverse beweging zijn. Wij verwelkomen mensen van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden, geboorteplaatsen, huidskleuren, geloofsovertuigingen, genders, en seksuele voorkeuren. We zijn benieuwd naar jouw unieke perspectief, persoonlijke motivatie, kwaliteiten.