Nieuws van Jeannette Vos

De waarde van een Omgevingsvisie en onze ambities

Op dit moment zijn er honderden wetten die over onze openbare ruimte gaan. De Omgevingswet gaat dit veranderen.Deze wet moet in 2027 klaar zijn. Dit vraagt een goede en lange voorbereiding. In Eindhoven zijn we daar nu al druk mee bezig.
Deze nieuwe wet vraagt eerst om een Omgevingsvisie. Deze moet in 2021 klaar zijn. De Omgevingsvisie is een doorkijkje naar de toekomst. Waar willen we met onze stad naar toe? De Omgevingsvisie is ook integraal , dat wil zeggen dat ALLES wat te maken heeft met de leefomgeving, wordt meegenomen. Denk daarbij aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap, gezondheid en mobiliteit (vervoer). Als er dus (bouw)plannen zijn voor een bepaald gebied, moet er naar alle bovenstaande domeinen (onderwerpen) worden gekeken.

Lees verder