"Het gaat om mensen, niet om cijfers"

Wat houdt jou in evenwicht?
Het wethouderschap is veel vergaderen en denkwerk. Voor het evenwicht ga ik graag naar buiten, het bos in, uitwaaien.

Waar krijg jij energie van?
Van al die mooie initiatieven die onze stad rijk is, van mensen die zich gepassioneerd inzetten voor een ander of voor onze stad.

Waarom Eindhoven?
Ik kom uit de buurt en woon al ruim mijn halve leven in Eindhoven. Eindhoven is mijn stad. Ik zou me geen andere plek kunnen voorstellen, waar ik me liever voor inzet als wethouder.

Jouw uitdaging voor de komende jaren?
We willen dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft, maar staan ook voor een grote inanciële opgave. We geven veel meer geld uit dan we krijgen voor het sociaal domein. Komende periode moeten we bezuinigen, door beheersmaatregelen te nemen én onze werkwijze verder te vernieuwen en verbeteren. Dit doen we, omdat we alleen op die manier ook in de toekomst mensen de hulp kunnen blijven bieden die nodig is. Dit willen we zorgvuldig doen, waarbij we de inwoners zoveel mogelijk ontzien. We letten op de centen en vooral op elkaar.

Bron: coalitieakkoord Evenwicht en Energie

 

 

  • WIJeindhoven
  • Zorg en welzijn (incl. decentralisatie AWBZ)
  • Armoedebeleid
  • Jeugd
  • Inburgering