• 44 jaar
  • Teamleider marketing, projecten & impresariaat bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg
  • Strijpse
  • Praat graag over Eindhoven

Ken je die heerlijke geur als het net geregend heeft? De geur van aarde. Als alles weer opgefrist is. Klaar om te gaan groeien en bloeien. Zo moet Eindhoven aanvoelen. Een stad van toekomst. Een stad van kansen. Voor iedereen. Daar wil ik me 100% voor inzetten.

Op mijn werk (bij Fontys Hogeschool voor de kunsten in Tilburg) kan ik vaak niet ophouden om over Eindhoven te praten. Ik ben trots op de ontwikkeling die onze stad heeft doorgemaakt. Een stad van mensen die volop het initiatief nemen om de stad groener, levendiger of socialer te maken. Na zelf een aantal jaar actief betrokken te zijn bij culturele initiatieven in de stad, ben ik sinds vier jaar raadslid. Het voelt goed om wat voor Eindhovenaren te kunnen betekenen, zowel binnen de stadhuismuren als daarbuiten. Ik spreek veel met inwoners en initiatieven om zo ideeën op te doen voor nieuw beleid.

De komende jaren wil ik me volop inzetten voor nieuwe plannen in het sociaal domein. Plannen, waarbij de inwoner en niet de regeltjes en procedures centraal staan. Een stad waar iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht portemonnee, opleiding, culturele achtergrond of levensstijl. Een stad, waar iedereen de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Ook als je aangewezen bent op jeugdzorg, een uitkering of maatschappelijke ondersteuning. Een zorgzame stad met een effectief armoede- en schuldenbeleid dat weer perspectief biedt. Daar ga ik voor. Met bevlogenheid, strijdvaardigheid en creativiteit. Denk met me mee!

Contact: s.lammers@eindhoven.nl

  • Zorg & Welzijn
  • Werk & inkomen
  • Cultuur & design
  • Voorzitter raadswerkgroep Transformatie Sociaal Domein
  • Voorzitter raadswerkgroep voortgangsgesprek Burgemeester