In vrijwel elke wijk zien we buurtmoestuinen, energiecorporaties en zorginitiatieven ontstaan. Dat maakt Eindhoven levendig en zorgt ervoor dat inwoners zich betrokken voelen. Het gemeentebestuur dient hierbij een stimulerende en faciliterende partner te zijn. GroenLinks wil dat iedereen in de stad mee kan doen, en roept een halt toe aan uitsluiting. Wij vangen nieuwkomers op en bieden hen kansen. Wij strijden tegen discriminatie en omarmen diversiteit. Door met elkaar in gesprek te komen en te blijven – bij het sporten, in het onderwijs, op het werk en in de wijk – nemen we vooroordelen weg. GroenLinks staat voor pluriforme wijken. We streven een grote diversiteit aan woonvormen in elke wijk na. Daarbij kan het gaan om betaalbare woonruimte, studentenhuisvesting of woningen voor mensen met speciale behoeftes. Iedere inwoner wil zich graag veilig voelen in zijn eigen woon- en leefomgeving. Risico’s, criminaliteit en misstanden zijn echter nooit helemaal uit te sluiten. Het stevig aanpakken van misstanden moet in balans zijn met preventieve maatregelen in samenwerking met politie, maatschappelijke partners en inwoners. GroenLinks zoekt het gesprek op over de uitdagingen van de komende jaren zoals de bescherming van de privacy enerzijds en de voordelen van een smart society anderzijds. Op deze manier geven we invulling aan het begrip doe-democratie. Samen. Zo doen we dat in Eindhoven.