• Bij een grote stad als Eindhoven hoort een aantrekkelijke binnenstad. Zodra je uit het station komt, moet je voelen dat Eindhoven een stad is van technologie en design, met nieuwe winkel- en horecaconcepten, en bijzondere ontwerpen voor de openbare ruimte. Ook in de binnenstad mag overigens de rafelrand van de stad zichtbaar zijn.
  • In het centrum van de stad krijgen voetgangers en fietsers altijd voorrang. GroenLinks streeft een autoluw centrum na, met ruimte voor parkeren in het bijzonder voor minder validen. Het witte fietsenplan en deelauto-netwerken worden verder gestimuleerd.
  • Het tweede stadshart van Eindhoven is op Strijp S, het brutale en eigenzinnige zusje van onze binnenstad. GroenLinks vindt dat Strijp S een rauw randje moet houden, waar ook (creatieve) starters hun plek blijven kunnen vinden.
  •  De binnenstad en de wijken zijn van iedereen. Een goede mix van goedkope en duurdere huur- en koopwoningen, en veel groene ruimte draagt bij aan de leefbaarheid van onze stad voor mens en dier. De ‘versteende’ wijken krijgen daarom een flinke groeninjectie.
  • In elke wijk is het belangrijk ontmoeting te faciliteren. Dat hoeft niet perse in buurthuizen, dat kan op allerlei plekken, die passen bij de samenstelling van de buurt. Voor GroenLinks is het ‘delen van stenen’ hierbij belangrijk. Zo kunnen gebouwen, bijvoorbeeld scholen, op meer tijden worden benut.
  • Omdat Eindhoven wil groeien naar 300.000 inwoners is slim ruimtegebruik essentieel. GroenLinks is voor verdichting in de binnenstad zodat er voldoende groene ruimte blijft. Zijn de huidige parkeernormen dan nog van deze tijd? Ook kan er gekeken worden naar slimme woon-werkcombinaties.
  • De Eindhovense binnenstad is een ontmoetingsplek voor alle inwoners en gasten van de stad. Daarom zijn er ook voldoende faciliteiten voor mindervaliden zoals brede en veilige paden. GroenLinks wil echter ook meer zit- en rustmogelijkheden voor mensen die slecht ter been zijn evenals voldoende openbare toiletvoorzieningen in de binnenstad.