• Er moet actief gelobbyd worden in Den Haag om net als de andere grote gemeenten extra budget te krijgen om het vestigingsklimaat te versterken met goede internationale treinverbindingen richting Düsseldorf en Antwerpen, en meer budget voor culturele en sportvoorzieningen.
  • Met de hogescholen, TU/e, Design Academy in de stad zijn betaalbare studentenhuisvesting, goede voorzieningen, een bruisend nachtleven en voldoende kansen op de arbeidsmarkt belangrijk. Studenten en net afgestudeerden vergroten niet alleen de levendigheid van onze stad, maar dragen met hun kennis en creativiteit ook actief bij aan de ontwikkeling van onze stad.