• Kunst daagt uit, duikt op onverwachte plekken op, verbindt en bevraagt ons. Kunst verbeeldt werelden die er (nog) niet zijn, roept nieuwe gedachten op. In een land van duizend-en-een meningen is een flinke dosis reflectie, empathie en creativiteit broodnodig.
  • GroenLinks pleit voor meer financiĆ«le ruimte voor culturele initiatieven en producties via de PLUS-regeling, naast een stevig aanbod aan culturele basisinstellingen. Ook zijn we voor het verruimen van het Snelgeldfonds voor kleine projecten en individuele makers.
  • Het belang van onze regio vraagt om een sterker en divers cultuuraanbod. Om dit te bereiken is het nodig dat het versnipperde beleid van Rijk, gemeente en provincies beter op elkaar wordt afgestemd.
  • Kinderen en jongeren kunnen al vroeg kennismaken met kunst en cultuur door zowel zelf creatief bezig te zijn als door kunstuitingen te bezoeken en daarop te reflecteren. GroenLinks wil een betere samenhang tussen alle cultuur educatie activiteiten, zodat doorlopende leerlijnen ontstaan.
  • Iedereen die 18 jaar wordt, krijgt een kunstvoucher. Zo geven we jonge mensen de mogelijkheid hun eigen smaak en visie te ontwikkelen en krijgen kunstorganisaties een breed en divers publiek voor de toekomst.
  • Wil Eindhoven designstad blijven, dan moeten designers en andere creatieve starters in onze stad atelierruimte kunnen vinden. Een goed afgewogen atelierbeleid met voldoende betaalbare plekken en werkplaatsen, is onontbeerlijk.