• Als het om nieuwbouw gaat, luidt onze ambitie: zo veel mogelijk energieneutraal. Dus kiezen we voor passief of nul-woningen en gebouwen. Concepten¬†en ontwerpen waarmee we energie kunnen besparen, gebouwen beter ¬†kunnen isoleren en/of zelfs energie kunnen opwekken.
  • Alle nieuwbouwprojecten krijgen vanaf 2020 geen aardgasaansluiting meer. Dit is de eerste stap naar een aardgasloos Eindhoven.
  • Bij bestaande woningen kiezen we voor energiebesparing. We geven woningeigenaren volop tips om hun energielasten te verlagen door bijvoorbeeld isolatie en leningen voor de aanleg van zonnepanelen. In samenwerking met de woningbouwcorporaties werken we ernaartoe dat alle huizen in 2020 energielabel B hebben. Dit draagt niet alleen bij aan het milieu, maar ook aan het voorkomen van hoge energielasten voor minima.
  • GroenLinks onderkent de grote opgave die Eindhoven heeft qua betaalbaarheid en diversiteit van huisvesting, klimaatambities, duurzaamheid en bewust consuminderen. GroenLinks wil de ontwikkeling van innovatieve oplossingen stimuleren zoals tiny houses (eventueel zelfvoorzienend) en deelwoningen.
  • We maken goede vorderingen met het GroenLinks-initiatiefvoorstel voor groene gevels en groene daken. Groene daken zorgen voor de opvang van regenwater, het tegengaan van de opwarming van de stad en het stimuleren van de biodiversiteit. In 2022 is een kwart van alle geschikte platte daken in Eindhoven groen.
  • Om de stad klaar te maken voor wisselende weersomstandigheden moeten we vol inzetten op het klimaatadaptief maken van onze stad. Dat doen we onder andere door het stimuleren van regenwateropvang op het eigen terrein en het vergroenen van de stad wat zorgt voor een natuurlijke koeling