• In 2030 stoot Eindhoven 55% minder CO2 uit en in 2050 95% minder CO2. Dan wordt ook in de hele stad 100% duurzaam opgewekte energie gebruikt.
  • In onze stad maken we samen bewuste keuzes voor energieopwekking op basis van hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, wind en aardwarmte. De gemeente Eindhoven heeft hierin een voorbeeldfunctie. Onze doelstelling is dat de gemeentelijke organisatie in 2025 volledig duurzaam moet zijn Eindhoven maakt uitsluitend gebruik van groene stroom en is 100% emissievrij. Ook de partners van de gemeente in de stad moeten worden gestimuleerd om deze transformatie te maken.
  • We stimuleren energieneutraliteit, gebruik van duurzame materialen en vergroening via vergunningen, subsidies en aanbestedingen.
  • Omdat ambities niet mogen verzanden in mooie woorden, wil GroenLinks een stevige monitoring op onze klimaatdoelstellingen o.a. door de klimaatrapportages en milieuhandhaving.
  • Om onze duurzaamheidsambities waar te maken is het noodzakelijk de huidige gemeentelijke aanpak te wijzigen. De gemeente moet niet enkel faciliteren in projectleiders maar moet budget in gaan zetten om duurzame initiatieven en innovaties vanuit de stad te stimuleren. De klimaatopgave is er een van ons allemaal.
  • Soms zijn er (meer) regels en controles nodig; duurzaamheid is immers een voorwaarde voor een leefbare, gezonde stad. Vervuilers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. En partijen die milieuregels aan hun laars lappen worden flink aangepakt.
  • GroenLinks wil een duurzaamheidscentrum in de stad: een plek waar milieuorganisaties hun thuis vinden en die toegankelijk is voor inwoners voor tips en advies en waar workshops gegeven worden voor jong en oud. We denken daarbij aan het gebruik van het leegstaande vastgoed van de gemeente.