GroenLinks wil werk maken van hernieuwbare vormen van energie, klimaatadaptatie, groen, biodiversiteit, circulaire economie en reductie van het verbruik. GroenLinks neemt de doelstellingen uit de initiatiefklimaatwet over. Ook staan we volledig achter het klimaatakkoord van Parijs. Daarom heeft Eindhoven – op initiatief van GroenLinks – de eerste gemeentelijke klimaatbegroting van Nederland. Wij kiezen voor energieopwekking op basis van hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, wind en aardwarmte. We stimuleren corporaties en inwoners om bij het bouwen of moderniseren van hun woningen milieubewuste keuzes te maken. Bij nieuwbouw kiezen we voor passief- of nul-woningen, zonder aardgas, duurzame materialen en groene daken en gevels. Iedereen draagt naar eigen vermogen een steentje bij. Duurzaamheid is ook een essentieel criterium bij en voor de activiteiten van het bedrijfsleven. Bij aanbestedingen en subsidieverlening wordt duurzaamheid een bepalende factor, zoals dat bijvoorbeeld ook bij het plan voor het nieuwe stationsgebied is gebeurd. GroenLinks kiest voor de circulaire economie. Afval wordt grondstof. GroenLinks maakt keuzes die goed zijn voor mens, dier en milieu.