• Net zoals bij andere vormen van transport willen we duurzame keuzes maken voor Eindhoven Airport. Nog meer goedkope vluchten en nog ruimere openingstijden passen niet bij deze ambitie: Geen geplande landingen na 23.00 uur en geen vertrekkende vliegtuigen voor 7.00 uur door de week en 8.00 uur in het weekend.
  • GroenLinks voert de komende jaren graag de discussie over de noodzaak van Eindhoven Airport voor deze Brainport regio. De ontwikkeling van Eindhoven Airport moet ten dienste staan van de ontwikkeling van deze regio. Het alsmaar opvangen van vliegverkeer van Schiphol is niet wenselijk.
  • Ook na 2020 mag de hinder door Eindhoven Airport niet verder toenemen: Alleen als de totale milieubelasting afneemt door stillere en schonere vliegtuigen, mag de helft van deze milieuwinst gebruikt worden voor extra vliegbewegingen. Eindhoven Airport moet haar eigen verantwoordelijkheid nemen. Wij willen dat zij meer geld stort in het leefbaarheidsfonds om de gevolgen van het vliegverkeer voor de omwonenden en het milieu te compenseren.
  • In 2020 moeten we belangrijke beslissingen nemen over de groei van Eindhoven Airport: GroenLinks is tegen een vliegveld waar vluchten als ‘kiloknallers’ over de toonbank gaan. Wij eisen een verduurzaming met het oog op omwonenden en de natuur.