• GroenLinks staat voor een stad waar diversiteit gevierd wordt. Niet je afkomst, sekse of geaardheid telt, maar wie je als persoon bent en wat je doet. Discriminatie, pesten, geweld en uitsluiting passen hier niet bij. Vooroordelen bestrijdt je door zichtbaarheid zoals de Rainbowtunnel en publicaties, maar vooral door het gesprek aan te gaan. Het echt leren kennen van de ander. Wij werken samen met alle organisaties die bijdragen aan een actieve, open, solidaire samenleving. Ook moet hiervoor aandacht zijn op scholen, bij bedrijven en verenigingen.
  • Zorginstellingen en bejaardentehuizen moeten ook een goede omgeving zijn voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. De gemeente stimuleert dat ze het keurmerk ‘De Roze Loper’ halen. Vanzelfsprekend moet een goede omgeving ook worden gewaarborgd voor andere groepen, zoals inwoners met een andere culturele achtergrond.
  • Het personeelsbestand van de gemeente moet een afspiegeling van de lokale samenleving zijn. Alle instellingen die subsidie ontvangen, gaan werk maken van diversiteit. Denk aan anoniem solliciteren of taak georiënteerde (i.p.v. taak gerelateerde) vacatures, beoordelingen en bewustwordingscampagnes over vooroordelen op de werkvloer.
  • GroenLinks wil dat Eindhoven zich ook de komende jaren inspant voor mensen die slachtoffer worden van geweld binnen de eigen relatie en op straat. Concreet betekent dit dat er onder andere voldoende Blijf-van-mijn-lijf-huizen moeten zijn en meer Roze-in-Blauw-agenten voor de slachtoffers van anti-homogeweld.
  • De toegankelijkheid en bereikbaarheid voor mensen met een fysieke of psychische beperking moet vergroot worden. Dat geldt niet alleen voor gebouwen, maar ook voor websites, kansen op werk en alle andere aspecten van onze samenleving.