• GroenLinks investeert in mogelijkheden voor milieuvriendelijke alternatieven voor de auto. We zorgen ervoor dat mensen zich beter te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen. De HOV-lijnen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) zijn ook qua snelheid een uitstekend alternatief voor de auto.
  • Door het inrichten van Park&Ride-oplossingen aan de rand van de stad, bijvoorbeeld zoals gepland aan de Aalsterweg, bieden we bezoekers aan de binnenstad een praktische parkeeroplossing zodat de binnenstad autoluwer wordt en minder door uitlaatgassen wordt belast.
  • We willen dat je overal in Eindhoven veilig bent als fietser en voetganger door gescheiden fiets- en wandelpaden die als rode lopers door de stad leiden. Bij stoplichten kiezen we ervoor dat fietsers en voetgangers zo veel mogelijk gebruik kunnen maken van een ‘groene golf’. En voor langere afstanden leggen we snelfietspaden aan.
  • GroenLinks stimuleert daarnaast nieuwe oplossingen voor het fietsvervoer zoals deelfietsen als aanvulling op de bekende OV-fietsen.
  • Steeds meer verkeer komt op fietspaden bij elkaar, ook hard rijdende brommers. Daarom willen wij dat scooters en bromfietsen (gele en blauwe kentekens) in de binnenstad voortaan gebruikmaken van de rijbaan en vervuilende bromfietsen op fossiele brandstoffen uit de binnenstad geweerd worden.
  • Fietsers kunnen hun fiets overal in de stad gemakkelijk en veilig parkeren. Ook buitenstallingen moeten over faciliteiten als fietspomp e.d. beschikken. GroenLinks wil verder dat voldoende fietsenstallingen onderdeel wordt van de regels voor de (her)ontwikkeling.