Gezonde stad

Wij willen een leefbare, groene stad met een schone lucht voor mens en dier. Dat betekent: kiezen voor duurzame mobiliteit en groen in plaats van asfalt.

Na het tegenhouden van De Ruit door het groene Dommeldal is GroenLinks nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Bereikbaarheidsakkoord. Wij zetten in op hoogwaardige (internationale) treinverbindingen, elektrische bussen en taxi’s, fiets­ en wandelpaden, evenals smart mobility (inzet van technologie voor de verbetering van verkeersstromen). Voor de bereikbaarheid van Eindhoven speelt ook Eindhoven Airport een rol, waarbij GroenLinks voorstander is van duidelijke kaders om de leefbaarheid en luchtkwaliteit te behouden en de CO2 uitstoot te verminderen. De schadelijke gevolgen van o.a. fijnstof voor de gezondheid worden nog steeds onderschat. Vergelijk bare kaders zijn nodig om bedrijventerreinen te verduurzamen. GroenLinks streeft naar een circulaire economie en naar het verbinden van stad en land, bijvoorbeeld voor onze voedselproductie. Ook projecten zoals stadslandbouw leveren hieraan een bijdrage. Bij een groene stad gaat het om een grote diversiteit aan planten en dieren, een waterrijke omgeving om overtollig regenwater op te vangen, evenals een prettige ontmoetingsplek voor mensen. Ook helpt het de hittestress in de stad tegen te gaan. GroenLinks wil geen versteende wijken maar een groen kloppend hart in elke buurt. GroenLinks wil dat ruimte voor dieren altijd als essentieel aspect bij (bouw-)plannen wordt meegenomen. Ook de opvang van dieren moet goed geregeld zijn. Kortom: wij werken aan een stad waarin mens en dier (opgelucht) adem kunnen halen.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en groen Eindhoven.

Doe mee