Privacy en veiligheid

Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor vrijheid. We willen ons allemaal veilig voelen zowel thuis als op straat, in een café of op het voetbalveld. De openbare ruimte hoort voor iedereen een prettige plek zijn.

Privacy voor iedereen

  • Eindhoven wil een Smart City worden. Het aansturen van de straatverlichting op basis van het aantal mensen op straat zoals op het Stratumseind is hiervan een voorbeeld. GroenLinks wil echter duidelijke regels zodat de privacy van inwoners gewaarborgd blijft.
  • Bewoners moeten inzicht krijgen welke van hun persoonlijke gegevens worden opgeslagen.
  • Cameratoezicht, bodycams en andere vormen van toezicht creëren vaak een gevoel van (schijn)zekerheid. Maar staan de middelen wel in verhouding met het doel? GroenLinks pleit voor bescherming van het individu. Big Brother is watching you, mag niet de regel worden.

Veiligheid

  • Je wilt je als inwoner van Eindhoven veilig voelen. Risico´s, criminaliteit en misstanden zijn echter nooit helemaal uit te sluiten. In aanvulling op het stevig aanpakken van deze problemen zijn preventieve maatregelen nodig. Dit kan alleen als politie, justitie, welzijnsinstellingen, gemeente en inwoners goed met elkaar samenwerken.
  • Vaak is de feitelijke (on)veiligheid iets anders dan ons veiligheidsgevoel. De inrichting van onze openbare ruimte, de straatverlichting, maar ook onze eigen tolerantie ten opzichte van anderen speelt hierbij mee. Wijkagenten en buurtbemiddelaars kunnen voorkomen dat kleine conflicten uitgroeien tot een groter probleem.
  • Het blijft vreemd dat de verkoop en het gebruik van softdrugs gedoogd wordt, maar de toevoer van softdrugs niet. GroenLinks wil ook de achterkant legaliseren en wil ervoor strijden dat Eindhoven proefgemeente wordt. Het is daarbij belangrijk dat ons softdrugsbeleid niet enkel vanuit de afdeling veiligheid maar ook vanuit welzijn en gezondheid, wordt gevormd.
  • Om de vermenging van boven- en onderwereld tegen te gaan, moeten we onder meer inzetten op informatie technologie en business intelligence. Hierbij dienen de regels voor privacy altijd in acht te worden genomen.