• GroenLinks heeft afgelopen periode een initiatiefvoorstel geschreven voor een bijstand waar intrinsieke motivatie, keuzevrijheid, ontplooiing en bijverdienmogelijkheden voorop staan.
  • GroenLinks is, ondanks de landelijke wetgeving, tegen de invoering van de verplichte tegenprestatie die uitgaat van het koude 'voor wat hoort wat'-denken. Om mensen te prikkelen richting werk zijn al voldoende re-integratiemiddelen beschikbaar en veel werkelozen kiezen ervoor om via vrijwilligerswerk werkervaring op te doen. De bijstand moet een sociaal vangnet zonder gaten zijn.
  • Doordat de stimulerende bijstandsregeling door de huidige wetgeving bemoeilijkt is, is deze in kleinere vorm nu via de City Deal Inclusieve Stad ingevoerd. GroenLinks volgt deze ontwikkeling op de voet. Er zijn nieuwe oplossingen nodig. We steunen daarom verdergaande experimenten als het basisinkomen.