Verkiezingsprogramma 2018

SAMEN VOOR VERANDERING NAAR EEN EERLIJK EINDHOVEN

In ons verkiezingsprogramma leest u hoe GroenLinks van Eindhoven een eerlijke, zorgzame stad met gelijke kansen voor iedereen en een groene omgeving met gezonde lucht wil maken.