Verkiezingsprogramma - Election program 2018

SAMEN VOOR VERANDERING NAAR EEN EERLIJK EINDHOVEN

In ons verkiezingsprogramma leest u hoe GroenLinks van Eindhoven een eerlijke, zorgzame stad met gelijke kansen voor iedereen en een groene omgeving met gezonde lucht wil maken. 

 

TOGETHER FOR CHANGE AND A FAIR EINDHOVEN

In our election program you can read how GroenLinks wants to transform Eindhoven into a fair, caring city with equal opportunities for everyone. And with a green environment and healthy air.