• Eindhoven heeft het klimaatakkoord van Parijs omarmd en werkt op initiatief van GroenLinks nu met een klimaatbegroting. GroenLinks wil dat Eindhoven tevens klimaat-stedenbanden aangaat om elkaar te stimuleren en impulsen te geven.
  • GroenLinks pleit voor samenwerking en uitwisseling met andere steden en regio's in de wereld en zoekt daarvoor vormen die passen in de 21ste eeuw. GroenLinks pleit ervoor om de aanwezige technologie en kennis uit de regio in te zetten in andere gebieden van de wereld. Op die manier kunnen wij van elkaar leren.