Woningen voor alle inwoners

Fijn en betaalbaar wonen in een betrokken Eindhoven.

  • In de door GroenLinks mede vormgegeven woonvisie is ons doel helder verwoord: wij willen dat Eindhoven een goede mix houdt van koop- en huurwoningen. Duurzaamheid en een minimumeis voor sociale woningbouw zijn een vereiste voor bouwprojecten in de stad. De gemeente zet hier maximaal haar mogelijkheden voor in bij bijvoorbeeld de verkoop van gronden of bestemmingsplanwijzigingen. Voor iedereen is er plek in onze stad.
  • Studenten geven kleur aan onze stad. GroenLinks wil dat er voldoende betaalbare kamers en woningen zijn. Huisjesmelkers en illegale verhuur worden flink aangepakt.
  • GroenLinks wil meer ruimte voor wooninitiatieven van inwoners versus commerciële projecten van ontwikkelaars. Meer ruimte voor initiatieven waarbij zorg en wonen slim gecombineerd worden, waar duurzaamheid belangrijk is, waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe woonvormen als tiny houses.
  • Mensen blijven langer thuis wonen ook als er sprake is van psychische klachten. We zullen als stad beter om moeten leren gaan met mensen die anders zijn dan wijzelf. Voor inwoners die echt niet in wijken kunnen blijven, zijn individuele oplossingen nodig, zoals de ‘Skaeve Huse’ in Croy.
  • GroenLinks is bij grote projecten voor samenspraak van architecten, inwoners en stedenbouwkundigen die samen tot een beeldkwaliteitsplan komen, waar vroeger alleen de welstand beslissingen nam. Denk aan een voorbeeld als het Schuttersbosch.