Zorgzame stad

Wij willen een stad, waar iedereen de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Ook als je aangewezen bent op jeugdzorg, een uitkering of maatschappelijke ondersteuning.

Het Rijk heeft de afgelopen jaren een groot aantal taken naar gemeenten overgedragen. Dit ging gepaard met flinke bezuinigingen, waarbij GroenLinks beslist andere keuzes had  gemaakt. Eindhoven heeft getracht de veranderingen voor inwoners zo goed mogelijk te laten verlopen. Door niet de regeltjes, niet de problemen, maar de mensen in onze stad centraal te stellen. Bij WIJeindhoven wordt bij één gezin voor één contactpersoon en één plan gekozen. Geen 'one size fits all', maar slimme oplossingen voor inwoners. Echter deze transitie is groot, en stelt de stad ook voor financiële uitdagingen. De komende jaren blijft GroenLinks zich inzetten voor een saamhorige stad. Waarbij WIJeindhoven samen met inwoners naar alle aspecten van zorg tot werk, van wonen tot inkomen kijkt. En waarbij familieleden, vrienden, ervaringsdeskundigen en buurtinitiatieven nog nauwer betrokken worden. Ook kunnen de technologische kennis van bedrijven en de ervaring van maatschappelijke initiatieven uit onze stad beter benut worden. Deze integrale en effectieve aanpak wil GroenLinks ook meer terug zien bij de specialistische ondersteuning. De huidige financiële situatie dwingt ons ertoe goed te bekijken hoe de budgetten zo effectief en kwalitatief mogelijk worden ingezet. Een betere samenwerking tussen specialistische zorg, de wijkteams en de informele zorg is belangrijk om ervoor te zorgen dat inwoners optimaal ondersteund worden hun eigen gewenste leven vorm te geven.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en groen Eindhoven.

Doe mee