Geluidoverlast

We willen een gezonde leefomgeving zonder lawaai.

Lees meer
gezondestad.jpg

Gezond voor mens én dier

In een groene omgeving zijn mensen aantoonbaar gezonder, gelukkiger en meer ontspannen. Bomen en struiken vangen bovendien veel water op bij hevige buien...

Lees meer
duurzamestad1.jpg

Gezonde stad

Wij willen een leefbare, groene stad met een schone lucht voor mens en dier. Dat betekent: kiezen voor duurzame mobiliteit en groen in plaats van asfalt.

Lees meer

Groene bedrijven

Vergroening van bedrijventerreinen.

Lees meer

Initiatiefrijke stad

We willen een stad die mooie initiatieven stimuleert en faciliteert.

Lees meer

Inwoners aan het stuur

We willen dat mensen zoveel mogelijk zelf hun zorg naar eigen inzicht kunnen regelen.

Lees meer
Goed onderwijs voor iedereen- GroenLinks.jpg

Kansrijke stad

Iedereen verdient dezelfde kansen. Om te zijn wie zij of hij wil zijn en om zich een leven lang te blijven ontwikkelen.

Lees meer
levendigestad1.jpg

Levendige stad

De kracht van Eindhoven is de optelsom van creativiteit, technologie en de mensen in de stad. Wij willen een bruisende stad waar voor elke inwoner wat te...

Lees meer
Democratie

Lokale democratie

GroenLinks staat voor een open, democratisch bestuurde stad waarin iedereen een stem heeft en kan meedoen. Lees hoe we invulling geven aan het begrip doe...

Lees meer

Luchtkwaliteit

Wij zetten concrete stappen voor betere luchtkwaliteit in Eindhoven.

Lees meer
Schulden

Meedoen zonder schulden

Dit zijn onze maatregelen om armoede en problematische schulden aan te pakken:

Lees meer

Nieuwkomers in de stad

Of je nu expat bent of voor een oorlog gevlucht bent, iedere nieuwkomer is welkom in onze stad.

Lees meer