Vacature programmacommissie

In 2022 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Ter voorbereiding op deze verkiezingen schrijft GroenLinks Eindhoven een verkiezingsprogramma. Hierin vertellen wij aan onze kiezers wat wij de komende raadsperiode in Eindhoven willen bereiken. Dit verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door onze leden en voorbereid door een programmacommissie. Voor deze programmacommissie zoeken wij drie enthousiaste denkers, schrijvers en doeners!

Samenstelling programmacommissie
De programmacommissie bestaat uit zeven leden. Vier hiervan worden door het bestuur gevraagd, om zo de expertise vanuit de fractie, wethouders, bestuur of andere relevante groepen te borgen. Omdat we graag ook talent willen aantrekken dat nog niet op ons netvlies staat, staan drie plekken in de commissie open voor enthousiaste leden of sympathisanten van GroenLinks. Middels een sollicitatie kunnen zij hun interesse kenbaar maken. Uit deze sollicitaties zal het bestuur drie personen kiezen, die zitting mogen nemen in de commissie.

GroenLinks wil een inclusieve en diverse beweging zijn. Wij verwelkomen mensen van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden, geboorteplaatsen, huidskleuren, geloofsovertuigingen, genders, en seksuele voorkeuren. We zijn benieuwd naar jouw unieke perspectief, persoonlijke motivatie, kwaliteiten.

Bij het opstellen van het programma is participatie onder leden en in de stad een belangrijk uitgangspunt. We willen een gedragen programma. Indien je hiermee ervaring hebt, is dit een pré. Daarnaast willen we een visueel aantrekkelijk programma. Indien je ervaring hebt met vormgeving en/of video is dat ook een pré. Een pré is natuurlijk geen verplichting en als je andere kwaliteiten hebt, horen wij dat natuurlijk graag!

Wij vragen

 • Een visie op het gedachtengoed van GroenLinks;
 • Een visie op de (toekomst van) de stad Eindhoven;
 • Inhoudelijke politieke expertise op meerdere onderwerpen en deze goed kunnen verwoorden voor interne discussies en externe vragen;
 • Het vermogen open het gesprek aan te kunnen gaan voor nieuwe ideeën en argumenten;
 • Het vermogen in een groep te werken en voor het teamresultaat te gaan
 • Sterke schrijfvaardigheden;
 • Creativiteit en vindingrijkheid;
 • Organisatorische en communicatieve vaardigheden om een zo breed mogelijk draagvlak voor het programma te creëren;
 • Affiniteit met participatietrajecten is een pré;
 • Ervaring met vormgeving en/of video is een pré;
 • Bereidheid om 5 uur per week aan de functie te besteden en op het einde wanneer nodig meer uren;
 • Lidmaatschap van GroenLinks is geen vereiste, affiniteit met het gedachtengoed van GroenLinks wél.

De leden van de programmacommissie maken onderling werkafspraken over de taak- en rolverdeling.

Planning

In september 2020 wordt de definitieve opdracht voor de programmacommissie vastgesteld. De planning in grote lijnen is als volgt:

Data

Deadlines

2020, september

Programmacommissie benoemd en van start

2020, oktober-december

Opstellen plan van aanpak en uitgangspunten door programmacommissie

2021, januari-april

Ophalen inbreng leden (incl. fractie, wethouders) en stad

2021, januari- augustus

Schrijven verkiezingsprogramma

2021, oktober

Programma bespreken en vaststellen door leden

 

Procedure
Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan vóór 1 juli 2020 je cv met een korte motivatie naar mtollenaar@groenlinks.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt met een selectie een motivatiegesprek gevoerd. Het bestuur besluit hierna welke leden zitting nemen in de programmacommissie. Hierbij zijn de genoemde selectiecriteria, het gesprek en de diversiteit van de commissie als geheel punten waarop het bestuur de afweging maakt. Indien onvoldoende kandidaten uit de procedure komen die hieraan voldoen, stelt het bestuur een nieuwe procedure in.