Contact met de fractie: groenlinks.fractie@eindhoven.nl
Contact met het bestuur: mtollenaar@groenlinks.nl

Debataanvraag:
GroenLinks uitnodigen voor een debat? Stuur een mail naar secretaris@groenlinkseindhoven.nl waarin je zo duidelijk mogelijk aangeeft:

  • Wanneer het debat is (dag + tijdstip)
  • Waar het debat plaatsvindt (locatie, evt. online)
  • Door wie het debat georganiseerd wordt
  • Waar het debat over gaat (welke thema’s)
  • Welke partijen naar verwachting meedoen aan het debat
  • Of het debat uitgezonden wordt (zo ja, waar?) en of het toegankelijk is voor publiek (zo ja, hoeveel mensen worden er verwacht?)

Postadres:
Gemeente Eindhoven t.a.v. Fractiekamer GroenLinks
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven