Recycle

Afval en hergebruik

GroenLinks wil komende jaren van Eindhoven een duurzame, toekomstbestendige, klimaatneutrale stad maken die schoner en groener is. Afval storten of verbranden...

Lees meer
thema-eensamenleving_xuebei (1).jpg

Betrokken stad

Wij willen een stad waar betrokken inwoners de mogelijkheid krijgen om mee te denken en hun persoonlijke bijdrage te leveren. Hierdoor creëren we samen een stad...

Lees meer
binnenstad eindhoven

Binnenstad en wijken

We willen een aantrekkelijke binnenstad en wijken.

Lees meer
Netwerken
Onderwijs

Brainport

Om de sterke economie in onze regio te blijven stimuleren, wil GroenLinks dat de Brainport organisatie een daadkrachtiger netwerk van bedrijven...

Lees meer
Cultuur

Cultuur

Wij kiezen voor een prikkelend cultureel aanbod en geven ruimte aan creativiteit.

Lees meer
groen bouwen

Duurzaam bouwen

Energieneutraal bij nieuwbouw en energiebesparing bij bestaande bouw: een greep uit onze maatregelen voor duurzaam bouwen en wonen in Eindhoven.

Lees meer
Voortrekker

Duurzame gemeente

Gemeente neemt zijn verantwoording en heeft een voortrekkersrol.

Lees meer
Duurzamestad_zonnepanelen.jpg

Duurzame stad

Wij willen een stad waar duurzaamheid de basis vormt voor onze keuzes. Door te kiezen voor duurzame oplossingen versterken we de leefbaarheid van de stad, het...

Lees meer
Vliegtuig stijgt op van de landingsbaan

Eindhoven Airport

We willen duurzame keuzes, met oog voor de samenleving, maken voor Eindhoven Airport.

Lees meer
handen divers
Diversiteit

Eindhoven divers

Diversiteit kleurt ons leven.

Lees meer
duurzamestad2.jpg

Fietser en OV

We zorgen voor optimale bereikbaarheid door een mix van oplossingen en leggen de rode loper uit voor de fiets.

Lees meer
Groene flat

Financiën op groen

GroenLinks staat voor een duurzaam financieel beleid, waarbij we geen zware wissel op de toekomst trekken. De gemeente is geen bedrijf met winstoogmerk, maar...

Lees meer