Op deze pagina lees je alles over onze standpunten per thema. Wil je de standpunten liever alfabetisch of ons gehele verkiezingsprogramma 2022-2026 lezen? Klik op de knoppen hieronder 👇

Demonstrerende mensen op een klimaatmars

We pakken de klimaatcrisis eerlijk aan

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar: bosbranden, hittegolven en stijgend water. Niks doen is geen optie. En gelukkig staan overal op de wereld mensen op voor een beter klimaat. Ook GroenLinks heeft in Eindhoven al veel gedaan. Als enige partij die groen én links is, zorgt GroenLinks voor een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis. We helpen de wereld duurzaam te maken. Dat wil zeggen dat we zorgen dat we de natuur zo weinig mogelijk belasten en ons afval zoveel mogelijk opnieuw kunnen gebruiken. Niet alleen voor onszelf, maar vooral voor de mensen die nog geboren gaan worden.

Een man en vrouw staan in hun woonkamer voor het raam

Betaalbaar wonen voor iedereen

Voor studenten, starters, gezinnen en ouderen is het steeds moeilijker om in de stad te blijven wonen. De huizenprijzen en huren blijven maar stijgen. Huisjesmelkers en speculanten zijn rijker geworden ten koste van de samenleving. GroenLinks wil een eerlijke aanpak van de wooncrisis. Huizen zijn om in te wonen, niet om geld aan te verdienen.

3 handen van kinderen

Strijden tegen armoede en schulden

Dagelijks worstelt een grote groep Eindhovenaren met armoede en schulden. GroenLinks zet in op een eerlijk Eindhoven. We zorgen dat mensen zichzelf kunnen onderhouden en bieden ruimte voor ieders talent. Voor een stad waar het niet uitmaakt of je in de Bennekel of in het Villapark geboren bent of welke gender of culturele achtergrond je hebt. Daarom is het belangrijk dat er in Eindhoven geen ieder-voor-zich-gedrag heerst. We gaan daarom armoede en schulden bestrijden. Het wegwerken van ongelijkheid heeft voorrang.

Twee vrouwen zitten koffie te drinken op een groen plein

Groene en gezonde leefomgeving

Iedereen moet op een fijne en gezonde leefomgeving kunnen rekenen. Toch is Eindhoven nog te versteend. GroenLinks kiest daarom voor een flinke vergroening van Eindhoven voor mensen, planten en dieren. Daarnaast kiezen we voor een stad met minder auto’s maar met meer ruimte voor fietsers en voor openbaar vervoer van hoge kwaliteit. We vinden het belangrijk dat Eindhoven klimaatbestendig is. Dat betekent minder asfalt, meer groen en betere afwatering. Daarom vergroten we de hoeveelheid openbaar groen en verbinden we groenstroken en parken.

Persoon op TU/e terrein met een regenboogvlag boven het hoofd

Eindhoven is van ons allemaal

GroenLinks staat voor een stad waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en mee kan doen. We tolereren geen racisme en discriminatie. We zetten de kracht van ontmoeting en dialoog in om elkaar beter te begrijpen, om ons bewust te worden van vooroordelen en discriminatie te voorkomen. Zo bestrijden we racisme en discriminatie op alle terreinen. Op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in de sport en op straat. Samen laten we zien: Eindhoven is van ons allemaal.

Skateboarder op stadhuisplein in Eindhoven

Levendige stad: van cultuur tot sport

Kunst raakt, sport beweegt, Eindhoven leeft. Waar anderen het afdoen als goed voor het ‘vestigingsklimaat’, zijn cultuur, sport, evenementen en het nachtleven voor GroenLinks de fundamenten van een levendige stad die prikkelt, uitdaagt en activeert. Toegankelijk voor iedere Eindhovenaar. Dicht bij huis en van jongs af aan.

Een man met een mondkapje staat bij een oudere dame die op een verpleegbed zit

Goede zorg en ondersteuning

GroenLinks staat voor goede zorg en ondersteuning voor Eindhovenaren die dat nodig hebben. We staan voor een sociale stad waar we naar elkaar omkijken. We waarderen onze zorg. Niet met applaus, maar juist met minder werkdruk. Voor GroenLinks staat voorop dat professionals de ruimte voelen om te zorgen. Meer samenwerking, minder marktdenken en minder bureaucratie, dat is nodig. We investeren daarnaast in de jeugdzorg en keren het tij van de lange wachtlijsten. Een gezond en veerkrachtig Eindhoven, waar iedere inwoner naar eigen vermogen kan meedoen en zo nodig een steuntje in de rug krijgt. Dat is waar we voor staan.

Vrouw in labjas en veiligheidsbril giet iets zwarts uit een pot in een glazen trechter.

Van Brainport naar Sustainport

Eindhoven is het centrum van de slimste omgeving ter wereld. De samenwerking in Brainport tussen overheid, onderwijs en bedrijven leidt tot nieuwe beweging en meer werkgelegenheid. Maar de afgelopen jaren hebben we ook de andere kant hiervan gezien. GroenLinks kiest voor een eerlijk Eindhoven waar we brede welvaart in de stad verkiezen boven winst voor een kleine groep. Een moderne economie die de klimaatcrisis oplost, in plaats van verergert. Waar de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt in plaats van groter. Waar MKB’ers en ZZP’ers een betere positie krijgen ten opzichte van de grote bedrijven. Waar we innoveren en duurzaam omgaan met onze grondstoffen. Met ons Groene Banenplan en Banenplan Publieke Sector zet GroenLinks in op omscholing voor nieuwe Eindhovense vakkrachten.