GroenLinks wil dat onze auto-arme binnenstad uiterlijk in 2030 een autovrije binnenstad is. Te beginnen met de Kleine Berg. Bedenk eens hoeveel ruimte er daarmee vrijkomt voor groen, ontmoeten en wonen. Voor auto’s geldt een ‘nee, tenzij’-systeem, zodat maatwerk wordt geboden voor de kleine ondernemer, de Eindhovenaar die minder goed ter been is of bewoners van de binnenstad. De gezondheid van onze inwoners en de veiligheid van voetgangers en fietsers vinden we belangrijker dan met een hoge snelheid door de stad racen. Buiten de binnenstad vergroten we dan ook de  30km/uur-zones en wordt de Ring 50 km/uur. In de komende vier jaar verdubbelen we minimaal het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Fietsers krijgen een eigen plek op de weg. In woonwijken passen we fietsstroken of fietsstraten toe. Op de drukste fietsroutes willen we brede, vrij liggende fietspaden in rood asfalt en groene golven voor fietsers. Zowel fietsers als voetgangers krijgen vaker en langer groen licht. De doorstroom van fietsers krijgt voorrang boven de doorstroom van autoverkeer. We zorgen ervoor dat fietsers hun fiets overal in de stad gemakkelijk, veilig en gratis kunnen parkeren. Daarvoor maken we de kosten voor een parkeervergunning voor auto’s zo dat er geen verlies op gemaakt wordt. In de binnenstad gaan de parkeertarieven komende jaren met minimaal 10% omhoog.

GroenLinks zet in op meer OV-knooppunten, Eindhoven Centraal wordt een internationaal knooppunt en we investeren in de Brainportrail. Op OV-knooppunten kun je goedkoop, veilig en snel de overstap maken van auto naar OV, fiets of deelvervoer. We voorkomen het weghalen van busritten en verbeteren het bereik van de bus. Zo komt er een OV-ring rondom Eindhoven waardoor je je busreis niet via het station hoeft af te leggen. Met de trein komen er nieuwe en directe verbindingen richting het buitenland. We bevorderen verder onderzoek naar de Brainportlijn: een initiatief van GroenLinks voor een uitstootloos, zelfrijdend, en hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk dat Eindhovense wijken, gemeenten in de buurt en belangrijke werklocaties verbindt.

Vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen. GroenLinks wil daarom de regeling behouden waarmee Eindhovenaren met een laag inkomen gratis van de bus gebruik kunnen maken. Fietsen die door de gemeente worden weggehaald, stellen we gratis beschikbaar aan mensen die ze goed kunnen gebruiken.