Fractie

De fractie gaat over het politieke deel in de gemeenteraad. De fractie bestaat uit de raadsleden, commissieleden en een fractiemedewerker die de fractie ondersteund. De raadsleden zijn gekozen tijden de gemeenteraadsverkiezingen. De commissieleden hebben geen stemrecht, maar mogen wel mee debatteren.

Bekijk hier wie er in de fractie zitten.

Bestuur

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken van de afdeling. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën, het faciliteert het politieke proces rondom de gemeenteraadsverkiezingen en organiseert Algemene Leden Vergaderingen. Daarnaast onderhoud het bestuur goede contacten met de fractie, de wethouders, de diverse gemeentes binnen de afdeling, de werkgroepen, commissies en natuurlijk de leden. Ook werven van nieuwe leden en enthousiasmeren van vrijwilligers valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.  

Bekijk hier wie er in het bestuur zitten.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Minimaal 2 keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering belegd. Hier worden besluiten genomen, verenigingszaken aan de orde gesteld en leggen bestuur en fractieleden verantwoording af.

Commissies 

Binnen de afdeling zijn er de volgende commissies: 

Kascontrolecommissie

De kascontrole commissie doet de controle van de financiën van de afdeling. De leden van de kascontrolecommissie worden gekozen op de ALV. 

Functioneringscommissie

De functioneringscommissie heeft gesprekken met de fractie en het bestuur over het functioneren. De leden van de functioneringscommissie worden gekozen op de ALV. 

Kandidatencommissie

De kandidatencommissie interviewt de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen en komt met een voorstel voor de kandidatenlijst. 

Programmacommissie

De programmacommissie maakt het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. De leden worden in dit proces betrokken zodat het programma echt een programma is van ons allemaal. 

Werkgroepen

De werkgroepen ondersteunen de afdeling of het politieke proces. Sommige werkgroepen, zoals de kenniskring en de groene werkgroep, denken mee over inhoudelijke onderwerpen. Deze werkgroepen zijn verbonden aan de fractie en onderzoekt een specifiek thema of probleem. De activiteitencommissie organiseert allerlei activiteiten zoals Stadscafé040, kennismakingsbijeenkomsten en debatten over actuele onderwerpen. Het campagneteam ondersteund de permanente campagne die gevoerd word samen met onze vrijwilligers. Ook is er een werkgroep vrouw en politiek die samen komen om te praten over actuele politieke zaken en onderwerpen die belangrijk gevonden worden. 

Rollen

Naast werkgroepen kennen we ook diverse rollen.

Campagneleider

De campagneleider is verantwoordelijk voor de diverse verkiezingscampagnes en de afstemming hierover met de fractievoorzitter en de afdelingsvoorzitter.

lees meer

Digital media manager

De Digitale Media Manager (DMM-er) is verantwoordelijk voor de online communicatie van een afdeling. De DMM-er stelt de online strategie op, beheert de social media accounts en stuurt mailings en nieuwsbrieven uit.

lees meer

Webmaster

De webmaster is verantwoordelijk voor de website van GroenLinks Eindhoven, de cloud omgeving en het beheer van de email-server. 

lees meer

Vrijwilligerscoordinator

De vrijwilligerscoördinator onderhoudt het contact met onze vrijwilligers.

lees meer

Data analist

De data analist analyseert data (bijvoorbeeld verkiezingsuitslagen per stembureaus, demografische data van Eindhoven) ten behoeve van de diverse GroenLinks campagnes. 

lees meer

Stadsdeelcoördinator

De stadsdeelcoördinator is verantwoordelijk voor de communicatie tussen bestuur/fractie en de buurtcoördinatoren. Daarnaast coördineert de stadsdeelcoördinator de afstemming tussen de buurtcoördinatoren.

lees meer

Buurtcoördinator

De buurtcoördinator is het aanspreekpunt voor leden en sympathisanten in de betreffende buurt. Daarnaast coördineert de buurtcoördinator diverse verkiezingscampagnes en andere activiteiten in de buurt. 

lees meer

Adviseur

De adviseur adviseert de raadsleden op politiek relevante thema’s.

lees meer

Brainstormer

Met enige regelmaat worden er brainstormsessies over een bepaald thema of specifieke vraag georganiseerd. 

lees meer

Ervaringsdeskundige

Binnen GroenLinks vinden we het belangrijk om de politiek keuzes goed te laten aansluiten bij de maatschappij. Hiervoor is het van essentieel belang om in gesprek te kunnen gaan met mensen die de problemen die we trachten op te lossen zelf ervaren hebben.

lees meer

Vrijwilliger

GroenLinks is een groeiende beweging waarbij we alleen kunnen doorgroeien met de hulp van enthousiaste en actieve vrijwilligers. De hulp is nodig van campagne-activiteiten tot het ondersteunen bij de organisatie van deze activiteiten. Daarnaast willen we vrijwilligers graag inzetten in hun individuele kwaliteiten en talenten (bv. social media, vormgeving, etc.)

lees meer

 

 

bestuur 2023
Bestuur regio Eindhoven

Rollen GroenLinks Eindhoven

Campagneleider in groepje vrijwilligers

Campagneleider

De campagneleider is verantwoordelijk voor de diverse verkiezingscampagnes en de afstemming hierover met de fractievoorzitter en de afdelingsvoorzitter

Lees meer
laptop

Digital Media Manager

De Digitale Media Manager (DMM-er) is verantwoordelijk voor de online communicatie van een afdeling. De DMM-er stelt de online strategie op, beheert de social...

Lees meer
Vrijwilligerscoördinator

Vrijwilligerscoördinator

De vrijwilligerscoördinator onderhoudt het contact met onze vrijwilligers.

Lees meer
Vrouw met op de achtergrond Eindhoven met stadsdeel Tongelre uitgelicht

Stadsdeelcoördinator

De stadsdeelcoördinator is verantwoordelijk voor de communicatie tussen bestuur/fractie en de buurtcoördinatoren. Daarnaast coördineert de stadsdeelcoördinator...

Lees meer
Man met op de achtergrond een buurt uitgelicht in stadsdeel Woensel-Noord

Buurtcoördinator

De buurtcoördinator is het aanspreekpunt voor leden en sympathisanten in de betreffende buurt. Daarnaast coördineert de buurtcoördinator diverse...

Lees meer
Adviseur

Adviseur

Adviseurs adviseren de raadsleden op politiek relevante thema’s.

Lees meer
commissie

Brainstormer

Met enige regelmaat worden er brainstormsessies over een bepaald thema of specifieke vraag georganiseerd.

Lees meer
Adviseur

Ervaringsdeskundige

Binnen GroenLinks vinden we het belangrijk om de politiek keuzes goed te laten aansluiten bij de maatschappij. Hiervoor is het van essentieel belang om in...

Lees meer
Kandidaten

Vrijwilliger

GroenLinks kan alleen groeien met de hulp van enthousiaste en actieve vrijwilligers.

Lees meer
laptop

Webmaster

De webmaster is verantwoordelijk voor de website van GroenLinks Eindhoven, de cloud omgeving en het beheer van de email-server.

Lees meer