Onze campagneleider is Giséle Mambre. Bij haar kun je terecht met al je vragen over de diverse verkiezingscampagnes en de diverse verkiezingsactiviteiten zoals debatten, de huis-aan-huis acties, het flyeren, etc.