Vaak zijn een of meerdere raadsleden, die duurzaamheid als aandachtsgebied hebben, deelnemer aan de werkgroep. We bespreken zaken die op dit moment spelen in de raad en voorzien ze van feedback.
Ook wordt de groene werkgroep als denktank gebruikt om oplossingen te bedenken voor thema’s die op het moment actueel zijn in Eindhoven.

Daarnaast doen we inhoudelijk onderzoek naar manieren om Eindhoven, of de omgeving in het algemeen, te verduurzamen. Je kan hier denken aan bijvoorbeeld emissiearm vervoer, duurzamer bouwen en klimaatadaptatie. Er worden soms ook gastsprekers uitgenodigd om een verhaal te houden in de groene werkgroep om zo kennis te delen en te inspireren.

Uiteraard is er ruimte om eigen onderwerpen of ideeën in te brengen en je hierin verder te verdiepen.Zo hebben we vorig jaar met werkgroepleden een excursie naar de TU georganiseerd over nieuwe zonnepaneel technologieën.

We komen ongeveer een keer in de zes weken samen. Je kunt altijd vrijblijvend een keer komen meekijken.