Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 kwam er een vrouw in de Eindhovense raad (Els Tiemeijer) en in 1998 zelfs drie (Jacqueline Kuppens, Anjo Breuers en Anja Dirrix). In 2002 en 2006 haalde GroenLinks helaas slechts drie zetels, maar daarvan werden er steeds twee door vrouwen `bemand’. Vanaf 2002 had GroenLinks ook vier jaar een vrouwelijke wethouder: Jacqueline Kuppens.

De werkgroep Vrouw & Politiek komt 5-6 keer per jaar bijeen om te praten over actuele politieke zaken (wenselijk is dat er een van de vrouwelijke raadsleden aanwezig is) en onderwerpen, die we op dat moment belangrijk vinden. Zo hebben we in het verleden een goed congres georganiseerd ‘Arbeid en zorg’. Contacten met de vrouwengroepen Nece en Achams mondden toen uit in een avond over `beeldvorming in de media’, waarbij veel afgevaardigden van die media aanwezig waren.
Jaarlijks werkten we mee aan de Internationale Vrouwendag op 8 maart, nu nog in de vorm van deelname en netwerken.

We organiseren ieder jaar de herdenking bij het Vrouwenmonument op 4 mei, samen met ’t actiekoor Lopend Vuurtje.

Er is incidenteel ook contact met bestuur, wethouder en fractie. En we verzorgen een presentatie op de bijeenkomst voor nieuwe leden. 

We proberen ook ieder jaar samen b.v. een fietstocht met picknick te organiseren, gewoon voor de gezelligheid. Overigens zijn de bijeenkomsten behalve interessant ook gezellig, daarover is iedereen het wel eens. Vrouwen die zich graag bij onze werkgroep willen aansluiten, zijn van harte welkom.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie over Vrouw & politiek?