Vrouw en Politiek, verleden en heden

Start
De werkgroep Vrouw en Politiek (V&P) is opgericht in de jaren negentig met de bedoeling meer vrouwen bij de politiek te betrekken. Tot dan waren vooral mannen bezig met en in de politiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 kwam er een vrouw in de Eindhovense raad (Els Tiemeijer) en in 1998 zelfs drie (Jacqueline Kuppens, Anjo Breuers en Anja Dirrix). In 2002 en 2006 haalde GroenLinks helaas slechts drie zetels, maar er werden twee vrouwen lid van de fractie. Vanaf 2002 had GroenLinks ook vier jaar een vrouwelijke wethouder: Jacqueline Kuppens. En later is Lenie Scholten wethouder en volgde Renate Richters haar later op. En ook heden is er een vrouwelijke wethouder, Saskia Lammers.

Bijeenkomsten
De werkgroep Vrouw en Politiek komt 5 tot 6 keer per jaar bijeen om te praten over voor ons belangrijke onderwerpen en actuele politieke zaken. Daar vinden we elkaar in debat, stimuleren elkaar en maken zo vrouwen zichtbaar. Hierbij is het wenselijk dat er een van de vrouwelijke raadsleden aanwezig is. Er is contact met bestuur, wethouder en fractie en V&P geeft presentatie op de nieuwe-ledenbijeenkomst. Zo hebben we in het verleden een goed congres georganiseerd ‘Arbeid en Zorg’. Contacten met de vrouwengroepen Nece en Achams mondden destijds uit in een avond over 'beeldvorming in de media', waarbij veel afgevaardigden van die media aanwezig waren. 

Deelneemsters
In totaal waren er vijftien vrouwen bij de werkgroep betrokken en heden zijn vijf daarvan regelmatig op de bijeenkomsten. Jaarlijks werkten we mee aan de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Dat is heden niet meer, wel is er vertegenwoordiging van een fractielid en vrouwen uit de werkgroep. Tot 2020 organiseerden we ieder jaar de herdenking bij het Vrouwenmonument op 4 mei, samen met ’t actiekoor Lopend Vuurtje. In 2015 is de organisatie overgedragen naar de Vredeswinkel, waardoor het een breder draagvlak kreeg.

Heden
Er is dit jaar geen herdenking georganiseerd. Wel komen vrouwen uit traditie er naar toe.

Hoofd- thema’s 

  • De Zorg, de bezuinigingen en de participatiesamenleving
  • Vluchtelingen

Andere aandachtspunten

  • Vrouwen en Armoede
  • WIJEindhoven
  • Milieu, natuur, energietransitie
  • GL-lokaal, landelijk en provinciaal
  • ALV-vergadering, campagnes, verkiezingen, congres
  • Media
  • De corona-maatregelen, die nu weer afgenomen zijn, maar kunnen mogelijk weer actueel worden
  • Er is om de zes weken een wandelafspraak met een bezoek aan een restaurantje

We laten ons ook graag uitnodigen op andere bijeenkomsten, die voortkomen uit de activiteiten waar een van ons mee bezig is, zoals de stichting Siemorgh (Iraanse werkgroep), Indigo (Vrouwen en Diversiteit), Centro Latinoamericano de Orientación en andere organisaties, waar we kunnen aansluiten en netwerken.

Herdenken
Vele jaren hebben twee vrouwelijke religieuzen deel uitgemaakt van de werkgroep, zr. Aloysa van Amersfoort en zr. Agnes Koekoek. Tot op hoge leeftijd waren zij actief, maar helaas door hun overlijden moeten wij hun inspiratie missen, maar ze blijven in onze gedachten.

Interesse?
Vrouwen die zich graag bij onze werkgroep willen aansluiten, zijn van harte welkom.