We bevorderen ontmoetingen en dialogen bij scholen, bedrijven, verenigingen en organisaties om elkaar beter te leren begrijpen, ons bewust te worden van vooroordelen en zo discriminatie te leren voorkomen. Niet in een stoffig zaaltje, maar met buurtevenementen, debatfeestjes en andere creatieve vormen die verschillende groepen bij elkaar brengen.

We pakken discriminatie aan. We zorgen dat je RADER, de hulporganisatie tegen discriminatie, makkelijker vindt. Medewerkers van de gemeente, zoals wijkteams en handhavers, trainen we om discriminatie op straat aan te pakken. Voor een werkvloer waarin iedereen meedoet, versterken we de huidige samenwerking en afspraken met werkgevers, onderwijsinstellingen en de hulp tegen discriminatie. De gemeente stopt de samenwerking als een bedrijf zich na een waarschuwing schuldig blijft maken aan arbeidsdiscriminatie.

Regenbooggemeente: De gemeente zorgt voor een veilige omgeving voor LHBTIQ+’s waarin iedereen meedoet. We evalueren, vernieuwen én gaan actief aan de slag met het regenboogakkoord in samenwerking met belangenorganisaties van LHBTIQ+. Eindhoven laat zich nadrukkelijker zien als een  open stad waarin iedereen mee kan doen; tijdens de Pride-weken én daarbuiten. GroenLinks wil een open en positieve benadering bij het bevorderen van seksuele gezondheid. We zetten bijvoorbeeld in op voorlichting en toegankelijke zorg, door het verkorten van de wachttijd voor soa-tests bij de GGD Eindhoven.

GroenLinks wil dat de cijfers van de diversiteit in Eindhoven ook weerspiegeld worden in het personeelsbestand van de gemeentelijke organisatie. We moedigen bij onze partners een personeelsbestand en een werkomgeving aan waarin iedereen mee kan doen.

De gemeente zorgt dat zij voldoet aan het VN-verdrag Handicap. Hiervoor worden ideeën opgehaald bij mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Zij weten als geen ander hoe we er als gemeente voor kunnen zorgen dat gebouwen, websites, de openbare ruimte en alle andere onderdelen van onze samenleving ook voor hen beter toegankelijk worden. We bouwen meer SamenSpeeltuinen zoals in het Philipsdorp, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen.