Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar zijn. De gemeente garandeert sportaanbod in alle wijken in Eindhoven. We halen drempels weg om te gaan sporten weg en bevorderen dat kinderen en jongeren van jongs af aan bewegen. We voeren het Eindhovense Sportakkoord dat vorig jaar is gesloten de komende jaren uit.

Sporten is niet alleen gezond, het is ook een manier om te ontmoeten en verbinden. De verenigingen in Eindhoven vervullen daarbij een belangrijke maatschappelijke rol. Maar sommige verenigingen staan onder druk door de coronacrisis en een terugloop van vrijwilligers. GroenLinks vindt dat de gemeente verenigingen actief moet ondersteunen met een vrijwilligersbeleid dat klaar is voor de toekomst. Maatschappelijke organisaties worden hier bij betrokken.

We maken de openbare ruimte extra uitnodigend om te sporten en te bewegen. Veel Eindhovenaren houden van sporten op straat of in het park. Daarom werken we aan beweegparken en fiets-, hardloop en stadse sportroutes. In de ontwerpfase van een gebied neemt de gemeente dit direct mee, in plaats van aan het eind pas te behandelen.

Het verduurzamen van sportaccommodaties is goed voor gebruikers, verenigingen en het klimaat. De gemeente maakt hier werk van, waar nodig met advies en het oplossen van financiële knelpunten.