Woningen worden zo snel mogelijk verduurzaamd om het vrijkomen van CO2 en de energielasten omlaag te brengen. Zo komen we op tegen energiearmoede, het niet meer kunnen betalen van de energierekening. We maken slimme keuzes door woningen met een laag energielabel, die dus veel energie verbruiken, eerst te verduurzamen, bijvoorbeeld door isolatie. De grootste winst halen we bij panden met energielabel D t/m F. Woningbouwcorporaties krijgen daarbij meer mogelijkheden om woningen zo goed mogelijk te isoleren.

De gemeente ondersteunt inwoners in het besparen van energie, bijvoorbeeld via de energiecoaches. We willen onze huizen niet meer verwarmen met olie en gas. Aan het gebruik van biomassa van hout maken we zo snel mogelijk een eind: dat is geen alternatief voor de toekomst. Het zonnepanelenproject De Groene Zone krijgt een vervolg, zodat inwoners zonnepanelen kunnen leasen van de gemeente en direct energie en kosten kunnen besparen.

Ieder kantoor is verplicht om in 2023 minimaal energielabel C te hebben. Alle bedrijven moeten energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar worden terugverdiend. We dagen bedrijven uit om zo snel mogelijk over te stappen op duurzame energie. We verplichten, waar mogelijk, dat daken van bedrijfspanden vol met zonnepanelen worden gelegd. Zo stoten ook bedrijven in 2030 65% minder CO2 uit.

Natuurlijk geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. Voor nieuwe projecten worden alleen opdrachtnemers, ontwikkelaars en aannemers gebruikt die kunnen laten zien dat ze duurzaam werken en niet meer CO2 uitstoten dan ze herstellen.