GroenLinks neemt het initiatief voor een Groene Banenplan dat mensen aan het werk helpt in de groene bedrijfstakken. Om de verandering in het opwekken van energie mogelijk te maken, zijn er duizenden extra vakmensen nodig. Werkgevers, Summa College, Fontys Hogescholen en de TU/E krijgen hierin een belangrijke rol.

Ook komt er een banenplan Publieke sector. In de publieke sector is een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. Vanwege het grote belang komt er in samenwerking met vakopleidingen en de publieke gebieden ook een Banenplan Publieke Sector, zodat we bijvoorbeeld goed onderwijs en goede zorg kunnen garanderen.

Eindhoven is een echte onderwijsstad met kwalitatieve MBO, HBO en universitaire opleidingen. GroenLinks wil een goede samenwerking tussen het onderwijs en de gemeente op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen, huisvesting van studenten én onderzoek. Vaardigheden die je in de praktijk opdoet, tellen ook. We maken afspraken met het Huis naar Werk, bedrijven en organisaties om voor voldoende stage-mogelijkheden voor jongeren te zorgen.