Wie zorg nodig heeft, verdient snel goede hulp. Hulporganisaties wachten nu nog te veel af waardoor problemen zich te lang opstapelen. GroenLinks wil daarom de aanwezigheid van jeugdhulpverleners in de wijk en op scholen versterken. Bovendien moet er veel meer worden samengewerkt tussen WIJeindhoven en huisartsen.

Het moet bij de zorg en ondersteuning gaan om de kracht van de mensen en dit vergt maatwerk. Dit moet gelden voor alle organisaties die voor en met inwoners werken, inclusief de gemeente zelf. Niet iedereen is zelfredzaam of heeft een goed sociaal netwerk. We willen maatwerk in de zorg zodat inwoners niet worden overvraagd. De behandelend medewerker moet de ruimte en het budget krijgen om te doen wat nodig is om te komen tot blijvende oplossingen.

Als je hulp nodig hebt wil je hulpverleners die naar je luisteren en als het nodig is echt samenwerken. Te vaak kijken hulporganisaties nog naar elkaar. Afschuiven omdat een hulpvraag te ingewikkeld is, mag niet gebeuren. WIJeindhoven krijgt toestemming om aanbieders en andere partners erop aan te spreken als de zorg niet goed verloopt. GroenLinks staat voor een goed persoonsgebonden budget (PGB) dat gemakkelijk en zonder te veel bureaucratie verloopt. Zo kan de inwoner die zelf ondersteuning wil regelen de leiding houden.

GroenLinks wil meer investeren in de jeugdzorg. Landelijk zijn er grote problemen in de jeugdzorg, waar ook kinderen, jongeren en gezinnen uit Eindhoven last van hebben. We investeren en zetten in op een betere samenwerking tussen de gemeente, scholen en jeugdzorgorganisaties. GroenLinks wil daarnaast goede begeleiding voor jongeren in de jeugdzorg die 18 jaar worden en daarmee wettelijk volwassen zijn. Als er hulp nodig is bij het zoeken naar een woning of het regelen van begeleiding, moet die er zijn. GroenLinks wil ook dat het voor deze jongeren mogelijk blijft tijdelijk terug te vallen op de jeugdzorg. Ten slotte wil GroenLinks de ondersteuning voor jongeren met een licht verstandelijke beperking verbeteren.

We zien dak- en thuislozen precies zoals ze zijn: mensen zonder woning en vaak zonder werk. De gemeente moet naast goede maatschappelijke opvang ook het perspectief op bestaanszekerheid vergroten. We volgen het experiment met een basisinkomen aan jongeren zonder woning, waarmee zij samen met begeleiders eigen keuzes kunnen maken hoe zij het beste hun leven op de rit kunnen krijgen. Als dit succesvol is, zorgen we dat alle volwassenen hier gebruik van kunnen maken.