De komende jaren worden 15.000 nieuwe woningen in Eindhoven gebouwd. Deze woningen moeten kwalitatief goed, duurzaam en betaalbaar zijn. Maar bovenal, ze moeten er komen! De inzet van GroenLinks is een gemiddelde mix van 40% sociale huurwoningen en 40% betaalbare woningen in het vrije gedeelte (zowel koop als huur). GroenLinks verwelkomt studenten in de stad en zet zich daarom in tegen het flinke tekort aan studentenwoningen. Meer betaalbare studentenhuisvesting en een mix van woonvormen zijn nodig, met goede bescherming voor studenten.

Om de beperkte groene ruimte te beschermen, kiest GroenLinks voor woningbouw in de bestaande gebieden. Daarbij kijkt de gemeente naar alle belangrijke onderdelen, zoals betaalbaar wonen, groen en voorzieningen als parken, buurthuizen en speelplaatsen. Dat geldt ook voor openbaar vervoer en alles wat nodig is om het fietsen goed mogelijk te maken. De gemeente stelt hiervoor eisen aan ontwikkelaars.

Op de Hurk willen we meer ruimte bieden voor woningbouw door geen nieuwe zware industrie toe te staan en bestaande zware industrie af te bouwen. We onderzoeken daarnaast mogelijkheden om de Kennedylaan door een tunnel te laten gaan, zodat hier een groene, inclusieve nieuwe wijk kan ontstaan. Ook bekijken we mogelijkheden om het opstelterrein van ProRail, waar de treinen geparkeerd staan, op een gegeven moment te verplaatsen naar de rand van de stad. Op die manier kan de ruimte die in het centrum vrijkomt gebruikt worden voor een uitbreiding van KnoopXL, het gebied tussen het PSV-stadion en de Dommel.

Veel Eindhovenaren willen graag in de binnenstad wonen. Nieuwe plannen moeten passen binnen de omgeving en natuurlijk aansluiten op een gezonde, leefbare en groene stad. We bouwen om de woningnood tegen te gaan en om te voorkomen dat in onze groene omgeving moet worden gebouwd. Het station en de busverbindingen krijgen een aanmoediging meer geld uit te geven voor een beter bereikbare binnenstad.