GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen kan meekomen met de digitale ontwikkelingen. We zorgen daarom dat inwoners ondersteuning kunnen krijgen als ze er digitaal niet uitkomen. Inwoners hebben altijd recht op echt menselijk contact met de overheid, online én offline.

Te vaak worden data en digitale technologie alleen ingezet omdat het kan. Maar GroenLinks gaat het om het maatschappelijk probleem dat moet worden opgelost. Een extra wijkagent kan beter blijken te werken dan de buurt volhangen met camera’s. We blijven ons óók hard maken om de risico’s - zoals discriminatie, ongelijkheid, datalekken, privacy en het zelf niet goed genoeg mogen bepalen wat je allemaal doet - van te voren te voorzien en zo klein mogelijk te maken.

Onze inwoners zijn geen proefkonijnen. GroenLinks heeft zich daarom hard gemaakt voor een ethische commissie, die de gemeente adviseert over digitale ethiek. Deze commissie wordt hét voorbeeld voor Nederland.

De gemeente toetst alle algoritmes op nadelige gevolgen zoals discriminatie en stopt met algoritmes die te discriminerend kunnen werken. We maken de inzet van algoritmes doorzichtig in een register. Bij het gebruik van nieuwe ICT-diensten verplichten we het gebruik van zo veel mogelijk open standaarden en open source code.

De gemeente moet flink beter omgaan met de persoonsgegevens van haar inwoners. Inwoners verdienen meer controle over de gegevens die de gemeente van hen heeft, bijvoorbeeld met de privacy-technologie IRMA. Ook maken we goede afspraken over delen van gegevens, zoals bewaartermijnen en het vernietiging of juist niet verder delen van gegevens.