We bouwen aan een economie die gebouwd is op repareren en recyclen. De afvalstromen proberen we zoveel mogelijk te verminderen. Wat overblijft wordt ingezet als grondstof voor bedrijven die hier nieuwe producten van kunnen maken. De gemeente werkt samen met ontwerpers en inwoners om het afval in Eindhoven te verminderen.

GroenLinks wil dat in 2030 er 0% restafval is. Hiervoor werkt Eindhoven samen met gemeenten in de buurt aan een nascheider: een machine die afval in de fabriek kan scheiden. De gemeente zet vol in op het hergebruik van het gesorteerde afval uit de nascheider.

We moeten zoveel mogelijk af van wegwerpplastic. We kijken kritisch naar wat de gemeente zelf gebruikt en het beleid dat we voeren. De komende jaren verminderen we het gebruik van wegwerpplastic tot een minimum.

GroenLinks pakt zwerfafval aan, bijvoorbeeld rondom de ondergrondse containers. Zo zorgen we voor een leefbare stad. Bij grootschalige nieuwbouw in de binnenstad willen we containers die binnen een gebouw staan verplichten. Want waar een ondergrondse container staat, kan geen boom geplant worden.

Nieuwe technologieën, zoals datacenters en sensoren, kunnen enorm veel energie gebruiken. De technologieën die onze slimme stad toepast, moeten daarom energiezuinig, uitstootvrij, repareerbaar en recyclebaar zijn. Warmte die vrijkomt bij het verbruik van energie vangen we op voor het verduurzamen van onze stad.