We houden bij het bouwen rekening met de natuur. Voor bouwprojecten in onze gemeente geldt het ‘ja, tenzij’-principe: het gebouw draagt bij aan de natuur, tenzij ontwikkelaars kunnen aangeven waarom er géén groene daken of andere maatregelen voor het klimaat mogelijk zijn. Zo wordt er steeds meer gezorgd voor groen en ruimte voor vogels, insecten en vleermuizen.

Ook zorgen we voor groenere tuinen. De gemeente maakt afspraken met woningcorporaties over de tuinen van nieuwe huurders, in zowel bestaande als nieuwe woningen. Alle tuinen moeten minder verhard en groener worden. De welstandscommissie keurt geen plannen meer goed van projectontwikkelaars als de nieuwbouw een versteende achtertuin heeft.

Vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Onze parken, bermen en andere groene plekken worden voortaan aangelegd en verzorgd volgens de principes van ecologisch beheer. Dus door rekening te houden met dieren en planten in hun eigen omgeving. We gebruiken de jaarlijkse inventarisaties waarin de aanwezigheid en verspreiding van dieren en planten wordt onderzocht om het groenbeleid te verbeteren.

We herstellen de natuur. Soms wordt de natuurlijke leefomgeving beschadigd. Kosten van natuurherstel moeten betaald worden door de veroorzaker hiervan. Bedrijven en organisaties krijgen bij herhaaldelijke misstappen geen toestemming om iets te ondernemen in Eindhoven. We zorgen daarnaast voor voldoende geld om uitgevallen bomen en groen snel te kunnen vervangen. Bovendien komt er een actieplan voor de duurzame bestrijding van plantensoorten die hier niet thuishoren en schade aanbrengen aan gebouwen, wegen of andere soorten. Denk aan de Japanse duizendknoop.