GroenLinks wil dat mensen in geldzorgen snel geholpen worden, voordat de problemen zich opstapelen. We mogen niet accepteren dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven en dat veel mensen nog gebruik moeten maken van de Voedselbank. We willen dat mensen blijvend uit de armoede komen, bijvoorbeeld door beter betaald werk of onderwijs. Dankzij GroenLinks is de hulp aan Eindhovenaren in armoede en met schulden al flink verbeterd in Eindhoven.

GroenLinks start een strijd tegen de schulden waarbij over het onderwerp gepraat kan worden, onnodige doorverwijzingen worden verminderd en we uiteindelijk de schuldenindustrie kunnen afschaffen. We gaan door met de belangrijke stappen die zijn gezet, zoals het op tijd opmerken van schulden, toegankelijke hulp en het opkopen van schulden. GroenLinks wil dat gemeentelijke proefprojecten zoals het jongerenperspectieffonds en Bouwdepot voor meer mensen worden ingevoerd. Ook de overheid zelf is regelmatig schuldeiser en moet sneller kunnen kwijtschelden als terugbetaling onmogelijk is.

Mensen in de bijstand moeten niet als mogelijke fraudeur worden weggezet, maar ondersteuning krijgen. GroenLinks knokt al jaren voor pilots met een basisinkomen of stimulerende bijstand vanuit vertrouwen. We willen dat mensen in de bijstand kunnen bijverdienen of giften mogen aannemen van familie of vrienden. Ook moet er meer aandacht, waardering en steun komen voor Eindhovenaren die mantelzorg geven, zorgen voor hun opgroeiende kinderen en vrijwilligerswerk doen. We gaan minder krampachtig om met de kostendelersnorm en de sollicitatieplicht.

GroenLinks wil dat meer Eindhovenaren met een laag inkomen de armoederegelingen van de gemeente weten te vinden. De communicatie moet duidelijker en de aanvraagformulieren eenvoudiger. Er moet een betere samenwerking komen tussen acties van bewoners voor mensen met een migratieachtergrond (van wie er dus tenminste één ouder in het buitenland is geboren) en de gemeente. Zo wordt de toegang tot het gebruik van regelingen voor minima en bijstand ook eenvoudiger. Huisartsen, scholen, werkgevers of buurtbewoners vangen signalen van armoede of schulden vaak veel sneller op dan de gemeente. We verbeteren de onderlinge samenwerking, zodat signalen eerder kunnen worden opgepakt en mensen sneller hulp krijgen.