Eindhoven is het centrum van de slimste omgeving ter wereld. De samenwerking in Brainport tussen overheid, onderwijs en bedrijven leidt tot nieuwe beweging en meer werkgelegenheid. Maar de afgelopen jaren hebben we ook de andere kant hiervan gezien. GroenLinks kiest voor een eerlijk Eindhoven waar we brede welvaart in de stad verkiezen boven winst voor een kleine groep. Een moderne economie die de klimaatcrisis oplost, in plaats van verergert. Waar de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt in plaats van groter. Waar MKB’ers en ZZP’ers een betere positie krijgen ten opzichte van de grote bedrijven. Waar we innoveren en duurzaam omgaan met onze grondstoffen. Met ons Groene Banenplan en Banenplan Publieke Sector zet GroenLinks in op omscholing voor nieuwe Eindhovense vakkrachten.