GroenLinks wil dat Brainport steeds meer Sustainport wordt: een economie die de klimaatcrisis oplost, in plaats van verergert. Samen bouwen we aan een kringloop economie en zorgen we voor innovaties voort voor een duurzamere toekomst. Die innovaties worden niet alleen ontwikkeld maar ook uitgeprobeerd. Eindhoven als één groot lab, bijvoorbeeld in de openbare ruimte.

GroenLinks wil dat Eindhoven dé plek wordt voor duurzame en sociale ondernemers. Bij het binnenhalen van nieuwe bedrijvigheid, is dat een belangrijk criterium voor de gemeente en Brainport. Zo gaan we slim om met de schaarse ruimte in onze stad.

Voor Eindhoven zijn startups van groot belang. We zorgen voor voldoende werkruimten voor startups en het samenvoegen van bedrijfsgebouwen. Daarmee zorgen we ook voor ontmoeting en innovatie bij andere middel- en kleinbedrijven.

Sociale ondernemingen worden te vaak van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd. We zorgen dat het bestaande ondernemersloket ook de kennis en deskundigheid in huis heeft om sociale ondernemers goed op weg te helpen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en koopt zoveel mogelijk bij ondernemers die sociaal en duurzaam produceren.

Op bedrijventerreinen liggen grote kansen voor vergroening, verduurzaming en de klingloop-economie. De gemeente maakt afspraken over het klimaat met bedrijven om hier gezamenlijk werk van te maken. Denk aan het aanpassen aan klimaatverandering, energiecoöperaties voor bedrijventerreinen  met zonnepanelen en samenwerkingen rondom ‘afval van de één, is grondstof voor de ander’.