We stellen brede welvaart centraal. De gemeente en haar samenwerkingspartners maken harde afspraken om hier resultaat op te boeken, bijvoorbeeld over het je duurzaam kunnen verplaatsen en het tegengaan van de wooncrisis.

De gemeente maakt binnen de Brainport-samenwerking afspraken over investeringen in voorzieningen zoals woningen, sport, cultuur en openbaar vervoer (de Eindhoven Check). Het uitgebreid aantrekken van nieuwe werknemers door grote bedrijven moet in balans zijn met ons niveau van de voorzieningen, om een oneerlijke druk op de stad te voorkomen. Die balans is er nog niet. Daarom voeren we de Eindhoven Check in. Het Rijk en grote bedrijven leveren hieraan een eerlijke bijdrage.

We zetten in op voldoende banen met goede werkomstandigheden en goed werkgeverschap. De kloof tussen de salarissen in de top en die van werknemers op de vloer is bij sommige bedrijven fors. GroenLinks staat voor een stad waar geen ruimte is voor bedrijven met schijn-zelfstandigheid, flexwerk alleen bij ziek en piek wordt ingezet en de loonongelijkheid wordt aangepakt. Met bedrijven maken we afspraken om de loonkloof recht te trekken.

Juist het midden- en kleinbedrijf heeft vaak meer oog voor de menselijke maat en verduurzaming. Te vaak zitten alleen de grote bedrijven aan tafel, terwijl het midden- en kleinbedrijf 80-90% van alle bedrijven vormt. Zij krijgen een betere positie in Eindhoven.