GroenLinks wil de aanpak van de wooncrisis combineren met het oplossen van de klimaatcrisis. We bouwen en verbouwen daarom duurzaam, voor een lagere energierekening en minder vervuiling. Met nieuwe parken, fiets- en wandelpaden, ov-knooppunten en meer groen zorgen we ervoor dat Eindhoven een gezonde stad wordt.

Nieuwbouw doen we niet voor 10, maar voor minstens 100 jaar. We maken huizen klaar voor de toekomst. GroenLinks wil dat alle nieuwbouw niet alleen energieneutraal maar ook natuur inclusief is. Dat betekent dat er veel ruimte is voor groen, zodat bijvoorbeeld vogels en insecten meer kan krijgen er te leven. Ook moet het een kringloopbouw zijn, met zoveel mogelijk hergebruikbare materialen. Met het Duurzaamheidspact, een initiatief van GroenLinks, kunnen we woningen sneller en slimmer verduurzamen.

GroenLinks staat voor eerlijke deelneming van iedereen die in de buurt woont: hoe meer gevolgen een ontwikkeling heeft, hoe groter de deelneming van mensen uit de omgeving moet zijn. GroenLinks vindt het belangrijk dat hierbij ook de stem van de toekomstige bewoners wordt gehoord.

Wanneer de gemeente eigen gronden ontwikkelt, wordt niet alleen naar de grondprijs gekeken, maar ook naar de leefbaarheid, de betaalbaarheid van woningen, natuur en duurzaamheid. We verkopen niet zomaar gebouw of grond van de gemeente, maar zetten het juist in om maatschappelijk iets te betekenen. Denk aan buurtinitiatieven, atelierruimtes en sociale organisaties. Wanneer de gemeente eigen grond niet zelf ontwikkelt, maar ter beschikking stelt aan ontwikkelaars, wordt deze verpacht, zodat de opbrengt naar de gemeente gaat. GroenLinks wil dat het geld dat dit oplevert inzetten voor de gemeenschap.